Elewacja świerk syberysjki

Elewacja zewnętrzna wykonana ze świerku syberyjskiego olejowanego.