Blaty kuchenne

Blaty kuchenne dąb naturalny olejowany.