Schody na beton z podstopniem

Schody dębowe na betonie z podstopniem białym. Podświetlenie led w barwie chłodnej co drugi stopień. W pierwszym stopniu ukryty schowek. Balustrada szklana z pochwytem drewnianym.